Certifikáty

Certifikáty

 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)
 • Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H)
 • Osvědčení spojování trubek vlnovcocých ohebných trubek z korozivzdorné oceli MERABELL CLASSIC a MERABELL PROFI
 • Osvědčení svářeče plastů
 • Osvědčení Měření vody a tepla (principy měření a konstrukce měřidel, zásady montáže vodoměrů a měřičů epla, regulace otopných systémů, poznatky z projektování, Legislativa měření a rozúčtování tepla)
 • Montáž a oprava vyhrazených plynových zařízení
 • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)
 • Český metrologický institut – Montáž měřidla protečeného množství vody (studenou vodu, teplou vodu, objemové vodoměry, vodoměry na studenou a teplou vody, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům).
 • Český metrologický institut – montáž měřidla tepla a chladu a jejich členy (kompaktní měřiče tepla a chladu, měřidla protečeného množství nosného média, snímače teploty, vyhodnovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu).
 • Český metrologický institut – školení legislativní rámec metrologického systému ČR k registraci subjektů pro opravy, resp. Montáž měřidel
 • BIS Pacifyre® MK II Protipožární manžeta
 • BIS Pacifyre® AWM III Protipožární manžeta
 • BIS Pacifyre® IWM III Protipožární páska
 • BIS Pacifyre® EFC Protipožární manžeta
 • BIS Pacifyre® MP Měkká ucpávka
 • Tangit® Protipožární systém